تریلر چهارچرخ دو محور

تریلر چهار چرخ دو محور ابعاد 2متر در 4 متر-دارای دوجک-تخلیه از دوطرف- دارای دو محور-جهت استفاده در مصارف کشاورزی